Delin Arkitektkontor erbjuder en estetisk och karaktärsfull arkitektur till beställare med högt ställda krav på både helhetsupplevelse och detaljutförande.

Utöver att planera, konstruera och skapa funktion i en byggnad så ser vi det som vår uppgift att tillföra ett arkitektoniskt mervärde. Med rumsproportioner, ljus och komposition av form, färg och material tillför vi funktion och ordning även för våra sinnen. Vi tror att det är de arkitektoniska kvalitéerna som på lång sikt ger en byggnad och dess rum ett bestående värde.

Vi lägger stor vikt vid att integrera våra byggnader på ett vackert sätt i naturen och till den omgivande miljön. De hus vi ritar får gärna växa ihop med sin plats genom terrasseringar, trappor, murar och träd. De yttre rummen är för oss lika viktiga som de inre.

Lika viktigt för att skapa en bra helhetsupplevelse är husets inre. Vi tänker alltid igenom husets  fasta inredning och möblering för att skapa ett bra flöde genom rummen och hitta de bästa vyerna.

Vi arbetar nära våra beställare under projektets alla faser och vårt kontaktnät med kvalificerade entreprenörer och leverantörer säkerställer att du som beställare får ett resultat utöver det vanliga.  Vårt arbete omfattar privathus, inredningar och möbeldesign samt rådgivning och föreläsningar om inredning och belysningsplanering.

Buster Delin
Arkitekt

 

Delin Arkitektkontor was founded in 2002 by architect Buster Delin. We offer fine modern design to fastidious clients on a commission basis. We work closely with our clients and spend great effort working carefully through all aspects of a project. Quality, ecology and economics are all key parts in our design process and our collaboration with skilled and reliable subcontractors ensures your receiving the best possible service throughout the whole project. Our work spans from architecture and interior design to furniture design.

I see myself as a craftsman. My houses are at the same time simple and vibrant with life. The hand should put its imprint on the building, revealing the building process, because minimalism without human presence feels dead, industrial. A good building must at the same time be logically designed, easy to build and aesthetically flawless.

I experience the site and design the house from the inside, framing the best views and create a landscape in which one can move freely in and out. The building is only an extension of this landscape as the landscape is an extension of the building. The surrounding terrain and vegetation is of great importance for my projects. The exterior and interior are in close dialogue with each other through the glass, preventing it from becoming a barrier between man and nature. A good house should be a spot in the world that encourages movement, creativity and exploration.

Buster Delin
Architect